O společnosti

Společnost HVV Energo se stala v roce 2018 partnerem Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v oblasti modernizace energetické infrastruktury a optimalizace provozních nákladů.

Společnost převzala do správy tepelný zdroj v areálu FTVS UK, který bude v několika fázích modernizován a doplněn o kogenerační výrobu elektrické energie a tepla. Stávající technologie bude nahrazena moderní a vysoce účinnou technologií od společnosti HOVAL.

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy vzdělává a vychovává odborníky v oblasti sportu, tělesné výchovy, fyzioterapie a managementu sportu. Je to jedna z nejmladších fakult University Karlovy.

HVV Energo je dceřinou společností společnosti Synerga, která již 25 let patří mezi přední společnosti v oblasti řízení energetických procesů a technologií budov.